KINESIOLOG yrkesutbildning - Sverige största skola i Kinesiologi, Kurser i Kroppsterapi
KINESIOLOG - den nya yrkesutbildningen

Den 11 januari 2018 börjar Svenska Kinesiologi Skolans nya yrkesutbildning till diplomerad Kinesiolog.


 Kinesiolog - den nya yrkesutbildningen - www.Kinesiolog.se

Vi grundade yrket Kinesiolog i Sverige

Du är varmt välkommen till Svenska Kinesiologi Skolan i Stockholm.
Vi har en 1-årig yrkesutbildning på deltid till Diplomerad Kinesiolog med manuell kinesiologi, friskvårdsmedicin, manuell muskeltestning, akupressur & meridianterapi, näringskinesiologi, energipsykologi och mental kinesiologi.
Du behöver inga förkunskaper till Kinesiolog-utbildningen (mer än grundskola).
Allt annat som du behöver kunna, får du lära dig i vår utbildning.

Se Schema 2018  PDF-fil schema Kinesiolog

Svenska Kinesiologi Skolan skapade 1988 ett helt nytt yrke i Sverige: KINESIOLOG.
Den första yrkesutbildningen till Kinesiolog i Sverige arrangerade vi på heltid under 1 termin, hösten 1988.
I 30 år har vi varje år arrangerat Sveriges första, äldsta och längsta yrkesutbildningen till diplomerad Kinesiolog.

Kinesiologi - en neurofysiologisk kroppsterapi

Kinesiologi är en neurofysiologisk kroppsterapi som är utvecklad av amerikanska kiropraktorer, med rötter i 1800-talets medicinska gymnastik och kinesiologi (rörelseläran) från Sverige.

 En manuell muskeltest av skolans grundare, kinesiolog Mac Pompeius Wolontis
Grunden i nutida kinesiologi är Manuell Muskeltestning. Det är en undersökningsmetod som grundades av sjukgymnaster i Sverige i slutet av 1800-talet och som sedan vidareutvecklades i USA under 1900-talet.
Genom manuell muskeltestning kan man hitta funktionsnedsättningar i de olika delarna av nervsystemet som kommunicerar med hela kroppen.
Alla problem som en kinesiolog sedan hittar, behandlar vi med många olika tekniker och metoder inom manuell terapi, kroppsterapi, stretching, mobiliseringar, akupunktur, akupressur, meridianterapi, näringsterapi och kost, psykologiska och mentala behandlingstekniker.

Kinesiologi - ett helhetstänkande med friskvårdsmedicin

En Kinesiolog använder sig av manuell muskeltestning (neuromuskulära tester) för att hitta obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen.
Den behandling vi gör strävar alltid efter att vara holistisk, med ett helthetstänkande i varje del.

Hälsotriangeln i kinesiologi: Fysiskt, Kemiskt, Emotionellt

Hälsotriangeln är ett central begrepp inom kinesiologin.
Hälsotriangeln består av människans tre stora delar:
- Fysiskt (muskler, leder, skelett)
- Kemiskt (matsmältning, näringsämnen, neurotransmittorer och hormoner)
- Emotionellt (tankar, minnen, känslor, stress)

Den grundläggande principen är att alla tre delar samverkar och skapar en helhet som är i balans.
Får vi obalans på en sida av triangeln, påverkar det direkt de två andra.
Hälsotriangeln visar att vi är beroende av att alla delar i oss fungerar i samverkan och har lika stor vikt. Inom kinesiologin strävar vi alltid efter att arbeta med hela människan samtidigt under en behandling.

Hälsotriangeln i kinesiologi: Fysiskt, Kemiskt, Emotionellt
Kiropraktor Robert Rakowski, D.C. från USA (en av världens bästa kiropraktor-kinesiologer) muskeltestar här ett axelproblem med hjälp av tillämpad kinesiologi (Applied Kinesiology, AK). Rakowski kommer då och då och är gäst-föreläsare på vår skola.


Kinesiologi och Friskvårdsmedicin

En Kinesiolog arbetar med kinesiologi och friskvårdsmedicin.
Inom friskvårdsmedicin arbetar vi med friskvård för att optimera funktionen i både rörelseapparaten (muskler, leder) och vår inre fysiologi (matsmältning, hormonsystem, immunförsvar, mm).

Inom kinesiologi och friskvårdsmedicin behandlar vi inte sjukdomar (patologi).
En kinesiolog arbetar inte med sjukvård, utan med friska människor som inte mår bra.


Yrkesutbildning till Kinesiolog

Utbildningen är en 1-årig Yrkesutbildning på deltid, 13 intensivkurser (4 dagar) under ett år, för dig som vill få en unik yrkesutbildning inom kinesiologi och manuell muskeltestning, akupressur, näringskinesiologi och energipsykologi.
Efter denna utbildning kan du arbeta självständigt som terapeut på egen klinik.
Se schema: Schema 2018
Utbildningen till Kinesiolog är en yrkesutbildning. Efter 1 år kan du göra kompletta, yrkesmässiga behandlingar på dina klienter.
Samtidigt finns det efter grundutbildningen stora möjligheter för dig att vidareutbilda dig inom kinesiolgins vida område.
Det finns ingen Kinesiologiskola i Sverige eller Europa med en vidareutbildning som är lika omfattande som vår.
Vill du gå vår utbildning till Kinesiolog, eller enstaka kurser, bokar du det via vår InternetBokning: Kursbokning - Elevkonto.

Yrkesförbund

Svenska Kinesiologi Skolans utbildning till Kinesiolog är godkänd av Sveriges största förbund inom kroppsterapi och komplementär medicin - Kroppsterapeuternas Yrkesförbund (4.500 medlemmar).

 Svenska Kinesiologi Skolan är godkänd av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Vidareutbildningar inom Kinesiologi

Det finns ingen Kinesiolog-utbildning i Sverige, Norden eller norra Europa som har samma bredd och djup på utbildningen inom kinesiologi och manuell muskeltestning som Svenska Kinesiologi Skolan i Stockholm.
Fysiopraktor® Fysiopraktor.se - Strukturell kinesiologi och Kinesioterapi, avancerad Manuell Muskeltestning
Physiopractor® Physiopractor.com - Strukturell Osteopati och mjuk Kiropraktik

Vi har även vidareutbildning inom ytterligare två olika kinesiologiska program:
Akupraktor® Akupraktor.se - Akupunktur, Akupressur och Meridianterapi
Psykopraktor® Psykopraktor.se - Stresskinesiologi, Neuroenergetisk psykologi, Emotionell kroppsterapi, Psykologisk kinesiologi.

Anmälan - Kursbokning

Vill du anmäla dig till helgkurser eller till vår yrkesutbildning till Kinesiolog hos Svenska Kinesiologi Skolan gör du det via vår InternetBokning.
Du börjar med att skapa ett gratis s.k. Elevkonto. Där fyller du i namn, adress, email och ett användarnamn och ett lösenord. Du bokar de kurser du vill gå och får en bekräftelse via epost. Du får även en kursbekräftelse (som du kan skriva ut) att läsa inne på elevkontot. Eventuell avbokning av kurser gör du också själv via "Avbokning" i ditt elevkonto.
Gå till Kinesiologiskolans Internet bokning: Kursbokningen.

Kinesiologi i Sverige - Kinesiology i världen

Orden Kinesiology, Kinesiologi och Kinesioterapi skapades i Sverige i mitten av 1800-talet av professorerna Carl August Georgii och Lars Gabriel Branting på G.C.I. (Kungl. Gymnastiska Central-Institutet).
De översattes från svenska till grekisk-engelska för att bli den internationella termen på den då mycket kända svenska Rörelseläran och den Medicinska Gymnastiken.

 Swedish Professor Carl August Georgii at Royal Gymnastic Central Institute GCI, late 1800
Carl August Georgii skapade det internationella ordet "Kinesiology" år 1854 vilket var en översättning av det svenska medicinska begreppet "Rörelselära".

Under nästan 100 år användes denna medicinska gymnastiska metod av svenska och internationella sjukgymnaster. De grundläggande principerna spreds av svenska sjukgymnaster till USA och fortlevde och vidareutvecklades där under 1900-talet av amerikanska fysioterapeuter och kiropraktorer.

 George Goodheart, grundaren av den moderna Applied Kinesiology,  gör en klassisk manuell muskeltest
Kiropraktor George Goodheart (doctor of chiropractic), grundaren av den moderna Applied Kinesiology AK, gör en klassisk manuell muskeltest

I mitten av 1960-talet grundades det nya yrket "Applied Kinesiologist" i USA av amerikanska kiropraktorer, med behandlingstekniker från både kiropraktik, massageterapi, näringsmedicin, nutrition, psykologi, meridianterapi och akupunktur.

130 år efter att ordet Kinesiologi skapades i Sverige av professor Lars Gabriel Branting, hölls 1988 den första yrkesutbildningen i modern nutida kinesiologi i Stockholm på Svenska Kinesiologi Skolan, med lärare från Sverige och USA.
Det svenska yrket Kinesiolog grundades av Mac Pompeius Wolontis (huvudlärare på Svenska Kinesiologi Skolan).
Svenska Kinesiologi Skolan har även utvecklat kurser och vidareutbildningar inom kinesiologi, kinesioterapi och friskvårdsmedicin som vi är ensamma om i världen, bland andra Fysiopraktor® (Physiopractor®), Psykopraktor® (Psychopractor®) och Akupraktor® (Acupractor®).


Aktuella kurser

Aktuella Kinesiologi och Fysiopraktor ® kurser


NYBÖRJARKURSER i Kinesiologi
Grundkurs i Kinesiologi och Muskeltestning     2-4 november 2018


YRKESUTBILDNING
3e Kinesiologi Konferensen - Kinesiolog 30 år     27 oktober 2018
yrkesutbildning KINESIOLOG 2018     11 Januari 2018 - 24 Februari 2019
Yrkesutbildning FYSIOPRAKTOR - Physiopractor     9 augusti 2018 - augusti 2019

Schema: Kinesiolog 2018
Schema: Fysiopraktor 2018
Schema: Akupraktor 2018


KINESIOLOG - Yrkeskurser
13. Kinesiologi Integrering     22-25 Februari 2018
3. Psykologisk Kinesiologi     8-11 mars 2018
4. Neurologisk Kinesiologi     5-8 april 2018
5. Fysiologisk Kinesiologi     3-6 maj 2018
6. Meridianterapi och Akupressur     31 maj - 3 juni 2018
7. Näringskinesiologi     23-26 augusti 2018
8. Fingertestning och OrganPlexus ®     20-23 september 2018
9. Strukturell Kinesiologi och Sportkinesiologi     18-21 Oktober 2018
10. Psykologisk Akupraktik PAP     15-18 november 2018
11. Nutritionskinesiologi och Neuroakupunktur     13-16 december 2018
12. Energetisk kinesiologi - 8Qi     24-27 januari 2019
13. Kinesiologi Integrering     21-24 februari 2019


VIDAREUTBILDNING i Kinesiologi
Kinesiologisk Öronakupressur     23-25 mars 2018
Shortcutssystemet - Manual Kinesiology     19-22 april 2018
Käkledsterapi och käkledsmassage     18-20 maj 2018
Repetition i kinesiologi     januari-december 2018


FYSIOPRAKTOR ® / PHYSIOPRACTOR ® - Yrkeskurser
Manuell Muskeltestning 1     9-12 augusti 2018
Manuell Muskeltestning 2     6-9 september 2018
Spinal Anatomi     4-7 oktober 2018
Ackermann Osteopati-Kiropraktik 1     9-13 november 2018
Manuell Muskeltestning 3     29 november-2 december 2018
Manuell Muskeltestning 4     10-13 januari 2019
Manuell Kinesiologi 1     7-10 februari 2019
Manuell Kinesiologi 2     7-10 mars 2019
Impulsering & Mobilisering     4-7 april 2019
Traditionell Svensk Medicinsk Sjukgymnastik     2-5 maj 2019
Ackermann Osteopati-Kiropraktik 2     12-16 juli 2019
Examen Fysiopraktor-Physiopractor     augusti 2019
Repetition i Fysiopraktor-utbildningen     augusti 2018-augusti 2019


Lär dig Muskeltestning, Kinesiologi och Friskvårdsmedicin på Svenska Kinesiologi Skolan

Kinesiolog

www.Kinesiolog.se / www.Kinesiologi.se


Svenska Kinesiologi Skolan / Swedish School of Kinesiology
Sigtunagatan 4
SE-113 22 Stockholm, Sweden

Email-epost: info@kinesiolog
Telefon: 08-339669 (+468-339669)

Kurslokal: DeGeersgatan 16, Karlaplan/Gärdet

Kinesiologi logotype, ett registrerat varumärke